Onnistuminen voi olla vaikeaa, syynä menneisyyden kokemukset ja painolastit.

Onnistuminen voi olla vaikeaa, syynä menneisyyden kokemukset ja painolastit.

On tärkeää ymmärtää, että se, miten ajattelet itseäsi ja omaa menneisyyttäsi tällä hetkellä, vaikuttaa suuresti tulevaisuuteesi. Onnistuminen voi olla vaikeaa, jos menneisyyden kokemukset ja painolastit ovat harteillasi. Vaikka emme voi muuttaa menneisyyttä, voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuutemme muodostuu. Miten hahmotat itseäsi ja omaa menneisyyttäsi? Tulevaisuutesi rakentuu tästä hetkestä lähtien. Muutosmatkani alkoi kesällä 2018. Rehellisesti…