Suurimmat esteet onnistumiselle ovat pelko ja raha.

Suurimmat esteet onnistumiselle ovat pelko ja raha.

Kysyin asiakkailtani, mikä heidän mielestään on suurin este onnistumiselle. Listan kärkeen nousivat pelko ja raha. Vaikka saamani vastaukset vaihtelivatkin, niistä löytyi kolme yhteistä tekijää. Pelko toimii esteenä onnistumiselle. Emme aina hahmota sitä, että pelko voisi olla unelmiemme esteenä. Pelko estää meitä tekemästä niitä asioita, jotka mahdollistaisivat omien unelmiemme toteutumisen. Kuten Aki Sirkesalon laulussa puhutaan naispaholaisesta,…