Miten omat arvot ja tavoitteet liittyvät toisiinsa?

Miten omat arvot ja tavoitteet liittyvät toisiinsa?

Kun haluamme tehdä muutoksia elämässämme, tarvitsemme yleensä syyn toiminnalle. Ilman selkeää motivaatiota tai houkuttelevaa palkintoa omat tavoitteet on haastavampaa saavuttaa. Muutos merkitsee aina mukavuusalueen ulkopuolelle astumista. Se vaatii ponnistelua ja aikaa. Mukavuusalueelta poistuminen ei ole aina helppoa, juuri siksi sitä kutsutaankin epämukavuusalueeksi. Jotta jaksaisimme pyrkiä tavoitteidemme ja unelmiemme saavuttamiseen, meidän on ymmärrettävä, miksi olemme edes…