fbpx

Valjasta hyvinvointi koko tiimin onnistumisen tueksi

Kun hyvinvointi takkuaa, tarvitaan keinoja sen parantamiseen ja ylläpitoon. Samalla voi ehkäistä ennalta erilaisia ongelmia ja haasteita.

Hyvinvointi -valmennus

Valmennuksessa valjastamme ajatuksia ja tunteita oman hyvinvoinnin ja onnistumisen tueksi.


Käsittelemme tavoitteenasettelua elämälle suunnan ja merkityksen antavien henkilökohtaisten arvojen kautta.


Osallistuja ymmärtää työn merkityksen ja arvon omalle hyvinvoinnille. Samalla osallistuja ymmärtää myös oman hyvinvointinsa merkityksen työelämässä jaksamiseen.


Osallistuja kirkastaa omaa ajankäyttöään ja tarkentaa ajanhallinnan merkitystä omassa hyvinvoinnissaan ja työssä jaksamisessa. 


Ymmärrys oman vastuun merkityksestä omalle hyvinvoinnille kasvaa.

Valmennukseen sisältyy harjoituksia, jotka liittyvät henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on parantaa hyvinvointia sekä ylläpitää terveyttä, työssä jaksamista ja työssä kehittymistä. 

Hyvintointivalmennukseen sisältyy henkilökohtainen sparraus!

Miksi hyvinvointivalmennus?

Silloin kun elämän eri osa-alueiden haasteet ja ongelmat alkavat vaikuttamaan hyvinvointiin, alkaa se näkymään jaksamisessa ja pikkuhiljaa myös työtehossa ja työyhteisössä.


Aiemmin energinen ja aktiivinen työntekijä voi muuttua passiiviseksi ja toisaalta tehokas työntekeminen voi muuttua varsin tehottomaksi.

Henkilökohtaisen elämän haasteet ja ongelmat voivat viedä voimat. Työelämän kiire ja erilaiset muutokset kasvattavat  ongelmien kuormaa entisestään. Aiemmin kehittäjänä ja innokkaana projekteissa toiminut työntekijä saattaa muuttua hiljaiseksi taustalle, eikä mikään enää motivoi häntä.


Jatkuva kiire vie mennessään. Hyvinvointi alkaa takkuamaan. Omalle hyvinvoinnille ei jää aikaa, eikä siihen ole edes voimia.


Työntekijä raahautuu aamulla valmiiksi väsyneenä työpaikalle ja työpäivän jälkeen palaa entistä väsyneempänä kotiin ja siihen se sitten jää. Seuraavana päivänä sama toistuu, kunnes voimat eivät enää riitä työssä jaksamiseen.


Epäterveellinen ruokavalio tai kiireessä työpaikalla syödyt eväät eivät auta jaksamaan, päinvastoin.


Jos toimintatavoissa mikään ei muutu, ei tulevaisuus näytä hyvälle. Jaksaminen voi olla äärirajoilla ja pienetkin asiat voivat tuntua ylivoimaisilta.  


Poissaolojen määrä kasvaa ja pikkuhiljaa huomaa motivaation kadonneen. Toivottu hyvinvointi on kääntynyt päälaelleen. 

Mitä valmennus sisältää?

Valmennus sisältää 6 h koulutuksen haluttuna ajankohtana livenä paikan päällä tai verkkokoulutuksena.

Valmennuksen hinta 197 € /hlö + alv 24% (minimilaskutus 950€ + alv 24%).


Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen alkukartoitus ja yhden tunnin (1h) henkilökohtainen sparraus (ovh 97€/hlö).

Mitä osallistuja oppii koulutuksessa? 

Arvojen ja tavoitteiden merkitys omaan hyvinvointiin

Osallistuja kirkastaa omat arvonsa sukeltamalla omaan arvomaailmaansa. Hän valjastaa henkilökohtaiset arvonsa tukemaan onnistumista ja menestymistä työelämässä.

Samalla osallistuja osaa yhdistää työnsä arvot omaan arvomaailmaansa, jolloin työstä tulee merkityksellistä.

Osallistuja oppii luomaan yrityksen asettamista tavoitteista itselleen tavoitteita, jotka motivoivat häntä ja tuovat iloa.


Osallistuja oppii välttämään asioita, jotka estävät häntä onnistumasta. Osallistuja oppii välttämään karikoita, jotka estävät häntä saavuttamasta omia tavoitteitaan.


Osallistuja kirkastaa omat tavoitteensa ja tietää mitä hän tekee ja miksi ja mitä hän haluaa saavuttaa. 


Harjoituksia.


Onnistumisen helppous

Osallistuja purkaa omia henkilökohtaisia esteitä oman onnistumisensa edestä. 

Hän oppii tekemään tarvittavia muutoksia oman onnistumisensa mahdollistamiseksi.

Osallistuja oppii käsittelemään onnistumisia ja epäonnistumisia. Hän pystyy kääntämään tilanteen onnistumiseen.


Osallistuja oppii arvostamaan itseään, työtään, työnantajaansa ja ihmisiä ympärillään. Hän oppii keinot, joiden avulla voi päästää irti niistä asioista, jotka estävät oman onnistumisen.


Osallistuja ymmärtää miten hän voi parantaa omaa hyvinvointiaan ja miten hän voi kasvattaa mahdollisuuksiaan menestyä omassa työssään.


Osallistuja kasvattaa luottamusta itseensä ja saa työkaluja erilaisten esteiden ja pelkojen selättämiseen. Hän valjastaa rohkeuden tukemaan onnistumistaan. 


Harjoituksia.Ajankäytön suunnittelu onnistumisen tukena on yksi osa hyvinvointia

Osallistuja ymmärtää ajankäytön merkityksen oman ja koko työyhteisön hyvinvoinnille.

Hän pystyy muuttamaan oman ajankäytön tehokkaaksi ja saa ajan riittämään tarvittaviin asioihin. 


Osallistuja ymmärtää mitä vaikutuksia kiireellä on hänen hyvinvointiinsa ja koko työyhteisön toimivuuteen. Hän pystyy saamiensa työkalujen avulla hallitsemaan kiirettä ja saa asioita tehdyksi. 


Hän saa käyttöönsä ajankäytön hallinnan menetelmiä.


Harjoituksia.Ravinnon ja aktiivisuuden merkitys hyvinvointiin

Osallistuja ymmärtää terveellisen, riittävän ja monipuolisen ravinnon merkityksen oman kehonsa toimintaan ja hyvinvointiin.

Hän oppii näkemään omien tapojensa ja rutiinien vaikutukset omaan hyvinvointiinsa ja niiden vaikutukset jaksamiseen työssä ja vapaa-ajalla.


Osallistuja ymmärtää aktiivisuuden merkityksen ja liikkumattomuuden vaikutukset terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Hän saa avaimet aktiiviseempaan elämään.


Osallistuja ymmärtää palautumisen ja levon merkityksen omaan hyvinvointiinsa sekä niiden vaikutuksen jaksamiseen töissä ja työn ulkopuolella. 


Harjoituksia. 


Hei, olen Virpi Silonsaari

Tiedän omasta kokemuksesta mitä vaikutuksia jatkuva kiire ja stressi, oravanpyörä tai haasteet työhteisössä voivat aiheuttaa. Hyvinvointi voi jäädä taustalle kaiken muun jalkoihin.


Kun työ vie kaikki mehut, kiire vie mennessään, motivaatio on hukassa, eikä energiaa riitä mihinkään ylimääräiseen, voi elämä muuttua sangen yksitoikkoiseksi ja ilottomaksi.


Sillä on vaikutusta kaikkeen.


Energinen, aktiivinen ja motivoitunut työntekijä on kuin muisto aikaisemmilta ajoilta. Se kaikki heijastuu myös ympärillä oleviin ihmisiin kotona ja työyhteisössä.


Mikäli tilanne jatkuu, näkyy se myös tuloksissa. Sen ei kuitenkaan tarvitse jatkua, sillä tilanteen voi muuttaa jo varsin pienillä asioilla. 

Mitä asiakkaat sanovat minusta?

Virpi on erittäin sitoutunut siihen, mihin ryhtyy

Virpi on aidosti rinnalla kulkija.
Omien kokemustensa kautta Virpistä on tullut kokemusasiantuntija ja siksi tämä homma toimii!!!
Virpin kanssa edetään asiakkaan määrätessä vauhdin… tosin, jos oma into meinaa lopahtaa, löytää Virpi sen tarvittavan tsempin ja taas jatketaan innolla eteenpäin. Vilpittömästi suosittelen häntä!!

Virpistä huokuu into auttaa

Virpi on ystävällinen ja iloinen. Hän osaa ottaa huomioon kaikki ryhmän jäsenet.  Virpistä huokuu kiinnostus ja into auttaa meitä kaikkia voimaan paremmin.

Virpi tietää mitä käyn läpi

Sinusta näkee, että olet oikeasti kokenut asiat, joista puhut. 
Pystyt samaistumaan minuun ja tiedät mitä käyn läpi. Pystyt auttamaan. 
Kiitos:)

Valmennuksen hinta: 
197€ / hlö + alv 24 %

sisältäen:

6 h koulutuksen, henkilökohtaisen alkukartoituksen ja yhden (1) tunnin henkilökohtaisen sparrauksen (ovh 97€/hlö). Minimilaskutus 950 € + alv 24 %.

Voit kysyä lisää tai varata koulutuksen alla olevan lomakkeen kautta. Olen sinuun yhteydessä.
Tavoitat minut myös puhelimitse 040-508 9046.

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle tämä koulutus sopii?

Mitä koulutus maksaa?

Mitä tarkoittaa henkilökohtainen sparraus?

Kuka on kouluttajana?

Kuinka pitkä koulutus on?

VS IDEA / Lupausten Portaat

>